telefon +48 22 552 71 73
telefon kom. +48 530 337 519
faks +48 22 247 21 49

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • 1

  zamów błyskawiczną
  wycenę za darmo

 • 2

  zamów błyskawiczną 
  wycenę za darmo

 • 3

  zamów błyskawiczną 
  wycenę za darmo

 • 4

  zamów błyskawiczną 
  wycenę za darmo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Dotyczy projektu: Plan Rozwoju Eksportu Biura Tłumaczeń Narrator, numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.06.01.00-14-192/13-00.

 

Oficyna 21, Biuro Tłumaczeń Narrator

Małgorzata Staniewicz

ul. Bernardyńska 21/14

02-904 Warszawa
NIP 5211941860, REGON 017515410

 

W związku z realizacją projektu w ramach działania 6.1 POIG prosimy o składanie ofert cenowych na wdrożenie projektu o nazwie: Plan Rozwoju Eksportu Biura Tłumaczeń Narrator.

 

I. Przedmiot zapytania

 

Przedmiotem zapytania jest wdrożenie projektu o nazwie: Plan Rozwoju Eksportu Biura Tłumaczeń Narrator, w tym:

1. Przygotowanie i zorganizowanie sześciu misji gospodarczych do Finlandii, Danii, Szwajcarii dla dwóch osób

2. Uzyskanie dwóch certyfikatów: ISO 9001 i PN 15038

3. Działania i prace promocyjne (graficzne, redakcyjne i tłumaczeniowe) związane z przygotowaniem i drukiem materiałów promocyjnych oraz przystosowaniem strony internetowej.

 

II. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty


1. Złożone oferty oceniane będą wg kryterium:

Kryterium: Cena netto za wykonanie usługi

Znaczenie: 100%

 

III. Termin, miejsce i sposób składania ofert

 

1. Ofertę wraz załącznikami należy dostarczyć na adres biura:

Biuro Tłumaczeń Narrator, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa, poziom -1 do 10.09.2014 r. do godz. 12.00.

2. Termin ważności składanej oferty: 60 dni od daty złożenia.

 

IV. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

 

1. Termin rozstrzygnięcia postępowania: 10.09.2014 r.

2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty udostępni oferentom informację o wybranym wykonawcy, którą będzie można uzyskać w biurze firmy przy ul. Dobrej 56/66, 00-312 Warszawa, poziom -1.

3. Termin podpisania umowy z Wykonawcą: do 15.09.2014 r.

 

V. Osoby upoważnione do kontaktowania się z oferentami

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Małgorzata Staniewicz, tel. +48 665 784 753.

 

Małgorzata Staniewicz

Dyrektor

 

Warszawa, 29 sierpnia 2014

 

Załączniki:

 

1. Formularz oferty.

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

3. Oświadczenie o pozostawaniu w dobrej kondycji finansowej.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

5. Regulamin konkursu.

Wykonanie SYLOGIC.PL